فصلنامه زمستان 1400 شرکت جهان تهویه اعتماد منتشر شد. شما عزیزان میتوانید در پایان هر فصل با مطالعه این فصلنامه از آخرین رویدادها و اخبار صنعت تهویه مطبوع مطلع شده و همچنین با بررسی فهرست مطالب این فصلنامه، آخرین مقالات علمی و تخصصی ما را مطالعه فرمایید.

لازم به ذکر است هر زمان که به این فصلنامه جهت رفرنس دادن نیاز داشته باشید، فایل pdf این فصلنامه ها به ترتیب تاریخ در صفحه ی دانلود سنتر و بخش فصلنامه ها موجود می باشد.