بازدید مقامات زرندیه از توانمندی ها و خط تولید شرکت جهان تهویه اعتماد

ابراز خشنودی و تقدیر و تشکر مقامات زرندیه از مدیران شرکت جهان تهویه اعتماد :

پس از بازدید این مقامات از جمله فرماندار محترم زرندیه، رئیس محترم صنعت و معدن، رئیس شهرک صنعتی مامونیه، فرمانده سپاه زرندیه و امام جمعه ی زرندیه از خط تولید چیلر، هواساز، فن کویل و غیره و توانمندی های شرکت جهان تهویه اعتماد در زمینه ی طراحی و تولید سیستم های تهویه مطبوع، ضمن تقدیر و تشکر از مدیران این شرکت به جهت کار آفرینی و ایجاد شغل برای جوانان این مرز و بوم و همچنین کم کردن وابستگی های کشورمان ایران به  تولیدات خارجی، از این شرکت به عنوان یکی از قدرتمند ترین و جوان ترین و به روز ترین تولیدکنندگان در عرصه ی صنعت یاد کردند.

بازدید مقامات زرندیه از خط تولید شرکت جهان تهویه اعتماد
بازدید مقامات زرندیه از خط تولید شرکت جهان تهویه اعتماد
بازدید مقامات زرندیه از خط تولید شرکت جهان تهویه اعتماد
بازدید مقامات زرندیه از خط تولید شرکت جهان تهویه اعتماد
بازدید مقامات زرندیه از خط تولید شرکت جهان تهویه اعتماد
بازدید مقامات زرندیه از خط تولید شرکت جهان تهویه اعتماد
بازدید مقامات زرندیه از خط تولید شرکت جهان تهویه اعتماد
بازدید مقامات زرندیه