استاندارد های اروپا،گواهینامه یورونت هواساز

استاندارد های اروپا،گواهینامه یورونت هواساز

خلاصه سر فصل آموزش

قسمت اول

 • استاندارد اروپایی EN 1886
 • استاندارد اروپایی EN13053

قسمت دوم

 • روند عملکرد گواهینامه یورونت برای هواساز ها
 • سیستم طبقه بندی انرژی برای هواساز ها
 • مزایای گواهینامه یورونت

قسمت اول : استاندارد های اروپا

CEN

یک استاندارد اروپا = 30 استاندارد ملی

 • ارگانهای استاندارد ملی ,استاندارد اروپا را اخذ می کنند
 • انطباق همه استانداردهای ملی

گرمایش ,سرمایش ,تهویه

 • کمیته فنی CEN 165
 • گروه کاری CEN 5
 •  
 • EN 1886

تهویه ساختمان _ واحدهای گردش هوا

عملکرد مکانیکی

دسامبر 2007

استاندارد بخشی از مجموعه ای از استانداردها برای واحدهای هواسازاست که برای تهویه مطبوع ساختمان ها استفاده می شود.

en-1886
en-1886-mechanical-performance

اهداف  EN 1886

 روش های سنجش,الزامات سنجش و طبقه بندی ها برای هواساز ها, تامین و یا استخراج هوا از کانال به منظور تهویه یک قسمت یا کل ساختمان. غیر قابل استفاده برای:

 • واحدهایی که به یک بخش محدود در ساختمان خدمات می رسانند( فن کویل)
 • واحدهای ساختمان های مسکونی
 • واحدهای تهویه برای فرایند تولید
en-table

المان

 • محفظه خالی با ویژگی های ساخت پوشش استاندارد
 • طول و عرض داخلی بین ۰.۹ تا ۴.۱ متر
 • سطح خارجی بین ۱۰ تا ۳۰ متر مربع
 • حداقل از دو بخش مونتاژ شده
 • هر بخش باید حداقل یک درب دسترسی داشته باشد
 • قاب فیلتر بدون محیط فیلتر نصب شده
 • مونتاژ شده مطابق با روش های معمول تولید

واحد واقعی

 • تمامی هواساز هایی که در کارخانه مونتاژ می شوند نیز شامل این استاندارد می شود.

۱.مقاومت مکانیکی بدنه

mechanical-strange-of-casing-table

2.پوشش نشت هوا

دسته بندی های نشتی بر اساس طبقه بندی نشت برای کانال کشی می باشد.

حداکثر میزان نشت در فشار منفی ۴۰۰ Pa

حداکثر میزان نشت در فشار مثبت ۷۰۰ Pa

پوشش-نشت-هوا

سنجش اولیه و ملزومات آن

 • بالاترین رده فیلتر
 • در صورتی که فشار عملیاتی >250 Pa تست فشار مثبت لازم است
 • تست فشار مثبت ۷۰۰ Pa , و یا تست فشار عملیاتی در صورتی که > 700 Pa

۳. تست اختلاف فشار

 • نشت فیلتر انشعابی مرتبط با کلاس و رده فیلتر است.
 • تست فشار دیفرانسیل ۴۰۰ Pa
 • میزان نشتی درصدی از میزان اسمی جریان هوا است.
 • برای مدل باکس جریان اسمی ۰,۹۳m3/s است برای فیلتر کامل
 • نشت بای پس (انشعابی) مجموع مقدار هوای فیلتر نشده ی وارد شده به ساختمان است. بنابراین:برای فیلتر جریان بالادست(رو به بالا), بای پس اطراف فیلتر + پوشش نشتی بین فیلتر و فن برای  فیلتر جریان پایین دست , فقط بای پس اطراف فیلتر

میزان قابل قبول نشت فیلتر بای پس:

* نشت مجموع مقدار هوای فیلتر نشده است.

درصد-قابل-قبول-نشتی

تست نشت بای پس برای جریان بالادست

qLtot = qL + qLf

Bypass lekkage: qLto

۴.انتقال حرارتی

ضریب متوسط اتلاف گرما فقط در مدل باکس اندازه گیری میشود و محاسبه آن به شرح زیر است:

U       =  انتقال حرارتی [W×m-2×K-1]

Pel     =   ورودی برق برای هیتر(ها) و فن های چرخشی [W]

A       =  سطح خارجی [m2]

Δtair  = دمای دیفرانسل هوا به هوا (ti-ta) [K]

Ti      =  میانگین دمای هوای داخلی [°C]

Ta     = میانگین دمای هوا ی خارجی [°C]

فرمول-انتقال-حرارت

دسته بندی انتقال حرارتی  U

انتقال-حرارت-u

۵. پل حرارتی :

پل حرارتی فقط در مدل باکس اندازه گیری می شود و شیوه محاسبه آن به شرح زیر است.

kb       =

Δtmin    =حداقل دمای دیفرانسیل ( هوای داخلی-پوششی) [K]

Δtair     = دمای دیفرانسیل هوا به هوا [K]

ti          = میانگین دمای هوای داخلی [°C]

ts-max =اندازه گیری کننده حداکثر دمای سطح خارجی [°C]

ta            = میانگین هوای خارجی [°C]

فرمول-پل-حرارتی

طبقه بندی فاکتور پل حرارتی

طبقه-بندی-پل-های-حرارتی

طبقه بندی فاکتور پل حرارتی:

اگر دمای داخلی کمتر از دمای خارجی باشد خطر تراکم خارجی وجود دارد

پس از تبدیل فرمول ، حداقل دمای سطح خارجی با معادله زیر محاسبه می شود.

۶. عایق صوتی :

اندازه گیری افت عبوری صدا  Dp

Dp تفاوت سطح فشار صدای اندازه گیری شده در سطح یک منبع با و بدون مدل باکس در اطراف منبع است.

مقدار اندازه گیری شده در باندهای اکتاو ۱۲۵ – ۸۰۰۰ Hz

منبع صدا روی سطح باز تابنده

منبع-صدا-روی-سطح-باز-تابنده

سطح پوششی اطراف منبع صدا

اندازه گیری LP-SOURCE  در سطح پوششی , به طور متوسط در هر دو اکتاو

عایق-صوتی

سطح پوششی در اطراف مدل باکس ; منبع صدا در مدل باکس

 

اندازه گیری LP-ENCLOSURE   در سطح پوششی , به طور متوسط در هر باند اکتاو 

 • p = LP-SOURCE – LP-ENCLOSURE
سطح-پوششی

۷. حفاظت در برابر حریق :

الزامات طراحی و ساخت، مطابق با گواهینامه یورونت نیست.

۸. امنیت فنی :

الزامات طراحی و ساخت، مطابق با گواهینامه یورونت نیست.

EN 13053

تهویه ساختمان _ واحدهای هوا ساز

رتبه بندی و عملکرد واحدها_اجزا و بخش ها

آگوست ۲۰۰۶

بازنگری prEN 13053rev _ 2009

استاندارد بخشی از مجموعه ای از استانداردها برای واحدهای هواسازاست که برای تهویه مطبوع ساختمان ها استفاده می شود.

EN-13053

اهداف

ملزومات و روش ها برای آزمودن رتبه بندی و عملکرد کلی AHU

الزامات,توصیه ها ,  طبقه بندی و تست اجزا و بخش های AHU

قابل استفاده برای طرح های استاندارد و برای واحدهای طراحی شده ی سفارشی

غیرقابل استفاده برای:

 • واحدهایی که به یک بخش محدود از ساختمان خدمات میدهند.(واحدهای فن کویل)
 • واحدهای ساختمان مسکونی
 • واحد تولید هوای تهویه برای فرآیند تولید

رتبه بندی و عملکرد کلی هواساز

۱. سنجش عملکرد آیرودینامیکی

سرعت جریان هوا در قبال فشار خارجی

Ptotal = Ptotal-outlet – Ptotal-inlet *

 • افت فشار متوسط فیلتر با افزایش کل فشار بیرونی به یک مقدار شبیه سازی میشود(طراحی اولیه)
 • اگر افت فشار نهایی فیلتر فشار طراحی باشد  ,فشار خارجی مبنای تصحیح خواهد بود(طراح پایانی)
 • آزمایش با کویل خنک کننده انجام می شود.
 • میزان حجم جریان هوا مطابق با ISO 5801 اندازه گیری می شود.
 • در سنجش یک واحد با بازیابی گرما نشت باید در نظر گرفته شود.
 • مشخصات باید به چگالی استاندارد هوا تبدیل شود. ۱,۲ kg/m3
 • سرعت جریان حجم هوا در مقابل توان موتور
 • در صورت نیاز به کنترل سرعت فن, توان جذب شده باید شامل اتلاف در دستگاه کنترل سرعت باشد.
 • مشخصات باید به چگالی استاندارد هوا تبدیل شود۱,۲ kg/m3
 • اندازه گیری های مختلفی برای یک سرعت اسمی فن اعلام شده ارائه می شود,اما بدون تصحیح انحراف طبیعی سرعت که ناشی از بارهای متغییر موتور است.

۲. سنجش عملکرد صوتی

آزمایشات صدا از طریق کانال (سطح صدا در مجرای ورودی و خروجی)

 • اندازه گیری صدا مطابق یا یکی از استانداردهای EN ISO
 • محفظه باز آوایی (۳۷۴۱) , میدان آزاد (۳۷۴۴) ,مجاری داخلی (۲۵۱۳۶)
 • اندازه گیری دقیق در نقطه ی کار مشخص شده
 • نتایج نباید تحت تاثیر صدا در دستگاه پرتاب هوا قرار بگیرد(فشار خارجی مصنوعی)
 • در صورت لزوم اصلاح انتهای کانال اعمال شود.
 • سنجش نویز تابشی پوشش(سطح صدا را از طریق پوشش منتشر می کند)
 • اندازه گیری بر اساس یکی از استانداردهای EN ISO خواهد بود.
 • محفظه ی باز آوایی (۳۷۴۴),میدان آزاد(۳۷۴۴ یا ۳۷۴۶)
 • اندازه گیری در دقیق در نقطه کار مشخص شده
 • نتایج نباید تحت تاثیر صدای مجرا قرار بگیرد.
 • نتایج نباید تحت تاثیر صدا در دستگاه پرتاب هوا قرار بگیرد.(فشار خارجی مصنوعی)

۳. تلرانس و انحراف از معیار

 • عملکردهای آیرودینامیکی و صوتی
 • محدوده تحمل نقطه کار(t)
 • دامنه عدم اطمینان از داده های اندازه گیری شده(u)
 • انحراف قابل قبول(r)
 • مقدار اندازه گیری شده (Vm)
 • مقدار مشخص شده (طراحی) (Vs)

مجاز : V ≤ t × Vs + u × Vmدلتا

انحراف-مجاز

*تحمل همزمان ۵٪ بر روی میزان جریان هوا و فشار خارجی مجاز است.

*برای قدرت موتور جذب شده ، تحمل ۸٪ در عملکرد نامی مجاز است.

تلورانس-انحراف-مجاز

الزامات و شرایط برای اجزا

۱.پوشش واحد کنترل هوا

الزامات طراحی, ساخت و نگه داری منطبق با گواهینامه ی یورونت نیست.

۲. بخش فن

الزامات طراحی, ساخت و نگه داری منطبق با گواهینامه ی یورونت نیست.

انتخاب فن براساس میانگین افت فشار اولیه و نهایی فیلتر انجام می شود مگر اینکه خلاف این توافق صورت گرفته باشد.( برای مثال افت فشار نهایی)

برای افت فشار کویل سرمایی، از مقدار خشک باید استفاده شود مگر اینکه خلاف این مشخص شده باشد.

 

بخش فن: طبقه بندی و میانگین سرعت

سرعتها مبتنی بر فیلتر داخلی – یا سطح مقطع فن

۱. قدرت جذب شده موتور

قدرت جذب شده موتور فن + درایو

Pmref = مقدار مرجع قدرت جذب شده[kW]

rpstat= فشار استاتیک موجود (pinternal + pexternal)  [Pa][m3/s] سرعت جریان هوای فن=qv

۲. طبقه بندی مصرف برق فن

طبقه-بندی-مصرف-برق-فن

۳. کویل های گرمایش و سرمایش :

الزامات طراحی,ساخت و نگهداری منطیق با گواهینامه یورو ونت نیست.

کویل ها باید مطابق با EN 1216  درجه بندی شوند. (حداکثر ۵٪ انحراف بین عملکرد اندازه گیری شده در هوا و کنار دریا)

تجهیزات هایژنیک برگرفته از VDI 6022/3803 که منطبق با گواهینامه یورو ونت نیست.

۴. بخش های بازیابی گرما (مبدل های حرارتی)

دسته بندی ها مطابق  EN ۳۰۸ تعریف شده است.

عملکرد ها همیشه بر اساس میانگین جریان است(نسبت جریان جرم ۱:۱) و بدون تراکم در هوای خارجی

دسته بندی ۱: کوره بازتاب گرما

دسته بندی ۲: انتقال حرارت متوسط با محیط

۲-۱  – بدون تغییر فاز

۲-۲  – با تغییر فاز

دسته بندی ۳ : بازسازی کننده ها (جرم جمع شده)

جدول ضریب عملکرد مبدل های حرارتی

جدول-بهره-وری-انرژی-بازیابی-گرما

مقادیر مشخصه مشخص شده در استاندارد اصلاح شده

استاندارد براس مقادیرηel  = ۰,۶        rpHRS = مطابق جدول

استاندارد-اصلاح-شده

کلاس بندی مبدل های حرارتی

۵. بخش میکسینگ :

دمپرها ، راندمان اختلاط و دمای هوای ترکیب

 • دمپرها باید بر اساس EN 1751
 • راندمان اختلاط باید با دمپر چرخشی اندازه گیری شود ۹۰%, ۵۰% و ۲۰% open
فرمول-1

دمای اختلاط می تواند به صورت زیر محاسبه شود :

فرمول-2

کلاس بندی راندمان هوای ترکیب

طبقه-بندی-راندمان-درجه-حرارت

۶. رطوبت سازها :

الزامات طراحی و ساخت و نگهداری منطبق با گواهینامه یورونت نیست.

تجهیزات برگرفته از  VDI 6022/3803 که منطبق با گواهینامه یورو ونت نیست.

۷. بخش فیلترها :

الزامات طراحی , ساخت و نگهداری منطبق با گواهینامه یورونت نیست.

تجهیزات برگرفته از  VDI 6022/3803 که منطبق با گواهینامه یورو ونت نیست.

حداکثر افت فشار نهایی برای فیلترها

حداکثر-افت-فشار-نهایی-برای-فیلترها
دانلود مقاله