پرش لینک ها

Tag: نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی استان فارس

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان فارس

صنعت ساختمان یکی از یزرگترینبخش های اقتصادی کشور است که با توجه به ایجاد مشاغلی که وابسته به این صنعت هستند، سالانه افراد زیادی را مشغول به کار میکند. در این نمایشگاه ۱۲۸ شرکت کننده از صنایع مختلف وجود داشتند که ۴۵ درصد آنها از خود استان فارس و شیراز