حضور مدیران شرکت جهان تهویه اعتماد در نخستین نمایشگاه توانمندی های اقتصادی و سرمایه گذاری شهرستان زرندیه که در شهر جدید آیلند برگزار شد.

نمایشگاه زرندیه

هدف از برگزاری نمایشگاه توانمندی های شهرستان زرندیه، معرفی کردن ظرفیت های اقتصادی کشاورزی گردشگری و صنعتی میباشد که با حضور سعید فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی استان مرکزی و عده ای از فعالان اقتصادی و مسئولان در شهر جدید آیلند برگزار شد.

 

منبع : ایسنا

نمایشگاه آیلند
نمایشگاه زرندیه