خط مشی بهداشت

و منشور سازمانی

شرکت جهان تهویه اعتماد

خط مشی بهداشت ایمنی و محیط زیست معاونت تولید شرکت جهان تهویه اعتماد

معاونت تولید مشتمل بر مدیریت های تولید سیستم های گرمایشی و سرمایشی ،برنامه ریزی، کیفیت به عنوان بزرگترین و اصلی ترین واحد تولیدی شرکت جهان تهویه اعتماد در راستای ارزش های اخلاقی و سازمانی خویش رعایت اصول HSE را جزء لاینفک اصول راهبردی خود به شمار آورده و بر همین اساس اولویت های استراتژیک این معاونت مبنی برپایبندی متعهدانه به الزامات استانداردهای ISO1401:2015 و OHSAS18001:2007 به شرح زیر اعلام می گردد.

 • پایبندی و تعهد به کلیه قوانین، استانداردها و سایر الزامات معتبر ملی و بین المللی مرتبط با HSE متناسب با فعالیت ها و خدمات این معاونت
 • رهبری و ترویج تفکر مبتنی بر ریسک از طریق اتخاذ رویکردهای پیش بینانه در مدیریت موثر ریسک و فرصت ها در تمامی فرآیندهای معاونت
 • حفظ و ارتقای سلامت کارکنان و عموم ذی نفعان و محافظت از ایشان در برابر مخاطرات ایمنی ، بهداشتی و ریسک جنبه های محیط زیستی ناشی از فعالیت ها و فرآیندهای این معاونت
 • فراهم نمودن تسهیلات و تجهیزات سبز،ایمن و ارگونومیک و نیز حفظ و نگهداری از آنها با بالاترین استانداردهای HSE در مراحل چرخه عمر مسئول و متناسب با فعالیت های شرکت جهان تهویه اعتماد
 • ترویج و توسعه دانش و فرهنگ حفظ محیط زیست ، فرهنگ کار سالم و ایمن و نیز گسترش مسئولیت پذیری و مشارکت همه کارکنان و ذی نفعان
 • تلاش مستمر در جهت تعالی و کسب موفقیت پایدار در کلیه حوزه های HSE از طریق حصول اطمینان از استقرار، توسعه ، نگهداری و بهبود مستمر عملکرد سیستم های یکپارچه مدیریتی HSE در شرایط معمول ، تغییر و بحران

خط مشی مذبور در شرایط مقتضی مورد بازنگری قرار گرفته و به نحو شایسته به اطلاع کلیه کارکنان شرکت جهان تهویه اعتماد و سایر طرف های ذی نفع رسانده شده و در اختیار عموم قرار می گیرد.

بر این باوریم که استقرار بهینه و موثر سیستم های مدیریتی مورد اشاره در گرو مشارکت کارکنان و ذی نفعان شرکت جهان تهویه اعتماد می باشد. لذا از یکایک همکاران ساعی و دلسوز تقاضا داریم با درک این خط مشی و ارائه پیشنهادهای سازنده خود برای ارتقاء این خط مشی، این شرکت را در دستیابی شایسته به اهداف فوق یاری نمایید.

منشور سازمانی شرکت جهان تهویه اعتماد

مهمترین عناوین خط مشی کیفیت شرکت مبتنی برالزامات ISO 9001 ویرایش 2015 به شرح ذیل می باشد:

 • ما در این شرکت چیزی جز بهترین ها را برای مشتریان و همکاران خود نمی خواهیم .
 • با مدیریت موثر منابع و هزینه ها، ضمن افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها، شرایط لازم را برای سودآوری پایدار در راستای تحقق رضایت ذی نفعان ایجاد می نماییم .
 • ما به ارتباط مستمر، حمایت و پشتیبانی و ارائه خدمات متعهدانه به مشتریان اهتمام می ورزیم .
 • ما استانداردهای ملی و بین المللی مسئول را در راستای حفاظت از مشتریانمان و به صورت اثر بخش به اجرا درمی آوریم .
 • اولویت اصلی ما تولید و عرضه محصولات و خدمات بدون عیب در جهت جلب و ارتقای رضایت مشتریان است .
 • ما با توسعه و تنوع محصولات از طریق بهره گیری از فناوری های روز ضمن افزایش رضایتمندی مشتریان در جهت افزایش سودآوری و توسعه بازارهای جدید گام برمی داریم .
 • ما با کاهش اتلاف در تولید ضمن ارتقای بهره وری شرایط لازم را برای تحویل به موقع محصولات و جلب رضایت ذی نفعان فراهم می نماییم .
 • ایجاد مشارکت های چند جانبه با شرکا و زنجیره تأمین اصل جدا نشدنی در پیش برد اهداف کلان ما در سطوح ملی و بین المللی و خلق ارزش ها برای ذی نفعان است .
 • ما با خلاقیت و مشارکت فعال کارکنان به توسعه سرمایه های انسانی شرکت از طریق افزایش دانش، انگیزش و رضایت کارکنان در جهت ارتقاء کیفیت اهتمام داریم .
 • سودآوری پایدار، بهینه سازی هزینه ها و حداکثر کردن استفاده از دارایی ها در راستای مدیریت هزینه ها
 • افزایش سهم بازار و رضایتمندی مشتری ها
 • ارتقاء تصویر ذهنی جامعه از شرکت جهان تهویه اعتماد
 • نوآوری در تکنولوژی و فرآیندهای عملیاتی در راستای نوآوری در محصولات و فرآیندها
 • پایبندی به مسئولیت های اجتماعی
 • تولید به موقع و با کیفیت در راستای افزایش کیفیت
 • ارتقاء بهره وری تولید
 • افزایش رضایت و انگیزش کارکنان
 • هم سو سازی سیستم ها ، فرآیندها و ساختار سازمانی با استراتژی ها
 • توسعه شایستگی کارکنان

آینده مطلوب را ترسیم می کند و بیان می کند که شرکت دوست دارد چه چیزی را بدست آورد.

این شرکت منتخب مشتریانی است که با ارزش آفرینی ، سودآوری پایدار و اتکا به تعهد، دانش و مهارت همکاران خود محصولاتی به روز و دوستدار محیط زیست در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نماید.

مأموریت وضعیت حاضر کسب و کار شرکت را تشریح نموده و عمدتاً بر روی قابلیت های حاضر مشتریان و فعالیت ها تمرکز دارد.

مأموریت سازمانی تولید با کیفیت سیستم های تهویه با بهره گیری از تکنولوژی مناسب و نیروی انسانی بهره ور و یادگیرنده با تأکید برفرآیندهای ارزش آفرین و احترام به منافع ذینفعان هم سو با سبد محصولات شرکت جهان تهویه اعتماد.

ارزش ها، اصول اعتقادی دیرپا و اساسی یک شرکت می باشد. ارزش های محوری شرکت جهان تهویه اعتماد می توانند به عنوان مبنایی مورد استفاده قرار گیرند که براساس آنها سیاست ها را تدوین کرد.

ارزش ها بیان می کند که چگونه مدیران و کارکنان شرکت بایستی خود را هدایت کنند و کسب و کار را به انجام رسانند و اینکه چه نوع سازمانی را ایجاد کنند تا به شرکت، جهت رسیدن به مأموریتش کمک کنند.

ارزش های سازمانی: ما در شرکت جهان تهویه اعتماد با اعتقاد و التزام به اصل توسعه پایدار در مسیر تعالی بر یادگیری، خلاقیت و کار تیمی ارج نهاده و با تمرکز بر ارزش افزایی برای مشتری و سایر ذی نفعان خود را در رعایت موضوعات زیست محیطی،ایمنی و اجتماعی مسئول می دانیم.

ابزاری که اهداف بلند مدت به وسیله آنها بدست خواهد آمد و اقدامات بالقوه ای قلمداد می گردد که نیازمند حمایت مدیریت ارشد شرکت جهان تهویه اعتماد بوده و مقادیر بزرگی از منابع شرکت می باشند و معمولا آینده محور می باشد.

استراتژی ها : عبارت است از طرحی جامع که نشان می دهد شرکت چگونه به ارکان جهت ساز خود دست می یابد.

استراتژی مزیت رقابتی را حداکثر و عدم مزیت رقابتی را حداقل می کند.

استراتژی های شرکت : (تولید) 

نهادینه کردن تفکر ناب در کلیه فرآیندهای زنجیره ارزش و حداقل کردن پیامدهای عملیات بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست.

کسب دانش فنی و انتقال فناوری با همکاری شرکای تجاری معتبر و تأمین کنندگان رده اول در راستای سبد محصولات بر پایه محصولات مشترک و با تأکید بر بخش های ابعادی.

یک ارزش قابل اندازه گیری است که نشان می دهد شرکت تا چه اندازه به شکل موثر به اهداف کلیدی کسب و کار خود دست پیدا می کند.شرکت ها شاخص های عملکرد کلیدی را در چندین سطح مختلف برای سنجش موفقیتشان در دستیابی به اهداف بهره می گیرند.

شاخص های کلیدی معاونت تولید:

 • هزینه ریالی ضایعات برنامه ریزی نشده
 • تحقق برنامه تولید
 • تولید از دست رفته برنامه ریزی نشده با منشأ معاونت تولید
 • مغایرت مصرف مواد و قطعات در سالن ها
 • میزان ماندگاری محصولات در فرآیند تولید با مسئولیت معاونت تولید
 • HPV
 • برنامه های عملیاتی

سطوح مدیریت استراتژیک شرکت جهان تهویه اعتماد و معاونت تولید