دانلود سنتر

نرم افزار های تهویه مطبوع

در این بخش میتوانید نرم افزار های متداول که در صنعت تهویه مطبوع

توسط مهندسین طراح مورد استفاده قرار میگیرند را دانلود نمایید.

Coolpack

coolpack
برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

Carrier HAP

نرم افزار نسخه اصلی و اورجینال Carrier HAP ( Hoarly analysis program ) ورژن 4.9 به همراه افزونه های Refrigerant Piping و Block Load و آموزش نصب
دانلود

Select8/copeland

Select8
برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

Meteonorm

Meteonorm
برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

Electrical /calculations

electrical-calculations
برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

Elements

elements
برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

Power Tools Plus

Power Tools Plus
برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

Refrig

refrig
برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

PipeSizer

Power Tools Plus
برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

Evap-Cond

برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

Solkane 8

برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

Convert

Convert
برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

به زودی ...

Psychrometric

Psychrometric
جهت استفاده از این نرم افزار آنلاین روی لینک زیر کلیک کنید.
ورود به نرم افزار آنلاین

فصلنامه ها

فصلنامه زمستان 1400

دانلود فصلنامه زمستان 1400 با حجم 32MB

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

فصلنامه بهار 1401

دانلود فصلنامه بهار 1401 با حجم 74MB

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود

Ashrae handbooks

Fundamentals Handbook SI 2021

۲۰۲۱ ASHRAE Fundamentals Handbook SI

دانلود ۲۰۲۱ ASHRAE Fundamentals Handbook SI با حجم : ۱۳۰m
دانلود

Fundamentals Handbook IP 2021

ASHRAE Fundamentals Handbook IP 2021

دانلود ۲۰۲۱ ASHRAE Fundamentals Handbook IP با حجم : ۱۶۱m
دانلود

SYSTEMS AND EQUIPMENT SI 2020

۲۰۲۰ ASHRAE SYSTEMS AND EQUIPMENT SI

دانلود کتاب ۲۰۲۰ ASHRAE SYSTEMS AND EQUIPMENT SI با حجم : ۷۴m
دانلود

SYSTEMS AND EQUIPMENT IP 2020

۲۰۲۰ ASHRAE SYSTEMS AND EQUIPMENT IP

دانلود کتاب ۲۰۲۰ ASHRAE SYSTEMS AND EQUIPMENT IP با حجم : ۲۱m
دانلود

APPLICATIONS SI 2019

۲۰۱۹ ASHRAE APPLICATIONS SI

دانلود کتاب ۲۰۱۹ ASHRAE APPLICATIONS SI با حجم : ۸۰m
دانلود

APPLICATIONS IP 2019

۲۰۱۹ ASHRAE APPLICATIONS IP

دانلود کتاب ۲۰۱۹ ASHRAE APPLICATIONS IP با حجم : ۳۴m
دانلود

fundamental handbook IP 2017

۲۰۱۷ ASHRAE fundamental handbook IP

دانلود کتاب ۲۰۱۷, ashrae fundamental handbook IP با حجم : ۸۰m
دانلود

Handbook – Refrigeration SI 2018

2018 ASHRAE Handbook – Refrigeration SI

دانلود کتاب ۲۰۱۹ ASHRAE APPLICATIONS IP با حجم : ۳۴m
دانلود

fundamental handbook SI 2017

۲۰۱۷ ASHRAE fundamental handbook SI

دانلود ۲۰۱۷, ashrae fundamental handbook SI با حجم : ۸۴m
دانلود

Carrier HandBooks

Carrier Part 2

Carrier Part 2 , Air Distribution

دانلود کتاب Carrier Part 2 , Air Distribution با حجم : ۳۶m
دانلود

Carrier Part 1

Carrier Part 1 , Load Estimating

دانلود کتاب Carrier Part 1 , Load Estimating با حجم : ۲۸m
دانلود

Carrier Part 4

Carrier Part 4 , Refrigerants , Brines , Oils

دانلود کتاب Carrier Part 4 , Refrigerants , Brines , Oils با حجم : ۴۷m
دانلود

Carrier Part 3

Carrier Part 3 , Piping Design

دانلود کتاب Carrier Part 3 , Piping Design با حجم : ۵۱m
دانلود

Carrier Part 6

Carrier Part 6 , Air Handling Equipment

دانلود کتاب Carrier Part 6 , Air Handling Equipment با حجم : ۵۵m
دانلود

Carrier Part 5

Carrier Part 5 , Water Conditioning

دانلود کتاب Carrier Part 5 , Water Conditioning با حجم : ۱۱m
دانلود

Carrier Part 8

Carrier Part 8 , Auxiliary Equipment

دانلود کتاب Carrier Part 8 , Auxiliary Equipment با حجم : ۳۰m
دانلود

Carrier Part 7

Carrier Part 7 , Refrigeration Equipment

دانلود کتاب Carrier Part 7 , Refrigeration Equipment با حجم : ۶۱m
دانلود

Carrier Part 10

Carrier Part 10 , All Air Systems

دانلود کتاب Carrier Part 10 , All Air Systems با حجم : ۷m
دانلود

Carrier Part 9

Carrier Part 9 , Systems & Applications

دانلود کتاب Carrier Part 9 , Systems & Applications با حجم : ۷m
دانلود

Carrier Part 12

Carrier Part 12 , Water And DX Systems

دانلود کتاب Carrier Part 12 , Water And DX Systems با حجم : ۶m
دانلود

Carrier Part 11

Carrier Part 11 , All Water Systems

دانلود کتاب Carrier Part 11 , All Water Systems با حجم : ۴m
دانلود

Clean Room Standards

ISO 14644

ISO 14644_4 ver 2001

دانلود فایل ISO 14644_4 ver 2001 با حجم : ۵۳۸KB
دانلود

Federal 209

مستندات Federal 209

دانلود فایل Federal 209 با حجم : ۹۳KB
دانلود

ISO 14644

ISO 14644-3 ver 2005

دانلود فایل ISO 14644-3 ver 2005 با حجم : ۲m
دانلود

ISO 14644

ISO 14644-1 Version 2015

دانلود فایل ISO 14644-1 Version 2015 با حجم : ۵۵۶KB
دانلود

ISO 14644

ISO 14644-6 ver 2007

دانلود فایل ISO 14644-6 ver 2007 با حجم : ۳۹۴KB
دانلود

ISO 14644

ISO 14644-5 ver 2004

دانلود فایل ISO 14644-5 ver 2004 با حجم : ۳۲۷KB
دانلود

ISO 14644

ISO 14644-2 ver 2000

دانلود فایل ISO 14644-2 ver 2000 با حجم : ۶۹KB
دانلود

ISO 14644

ISO 14644-7 ver 2004

دانلود فایل ISO 14644-7 ver 2004 با حجم : ۷۸۰KB
دانلود

ISO 14644

ISO 146442015-Pharmigx

دانلود فایل ISO 146442015-Pharmigx با حجم : ۲m
دانلود

ISO 14644

ISO 14644-8 ver 2013

دانلود فایل ISO 14644-8 ver 2013 با حجم : ۴۳۶KB
دانلود

VDI Standards

VDI 6022 Blatt-1 E 2017-01

دانلود فایل VDI 6022 Blatt-1 E 2017-01 با حجم : ۳m
دانلود

VDI Standards

VDI 6022 Blatt-1 2018-01

دانلود فایل VDI 6022 Blatt-1 2018-01 با حجم : ۱m
دانلود

VDI Standards

VDI 6022 Blatt-6 E 2017-01

دانلود فایل VDI 6022 Blatt-6 E 2017-01 با حجم : ۱m
دانلود

VDI Standards

VDI 6022 Blatt-6 2018-01

دانلود فایل VDI 6022 Blatt-6 2018-01 با حجم : ۶m
دانلود

VDI Standards

VDI 6022-1-2006 Hygiene requirements for ventilation(1)

دانلود فایل VDI 6022-1-2006 Hygiene requirements for ventilation(1) با حجم : ۷۱۵KB
دانلود

VDI Standards

VDI 6022- part 1.2

دانلود فایل VDI 6022- part 1.2 با حجم : ۲m
دانلود

VDI Standards

VDI DVGW 6023 2013-04

دانلود فایل VDI DVGW 6023 2013-04 با حجم : ۹۷۹KB
دانلود

VDI Standards

VDI 6022-part 1.3

دانلود فایل VDI 6022-part 1.3 با حجم : ۲m
دانلود

AIR Changes

AIR Changes

دانلود فایل AIR Changes با حجم : ۸۰KB
دانلود

VDI Standards

VDI DVGW 6023 E 2012-04

دانلود فایل VDI DVGW 6023 E 2012-04 با حجم : ۵۸۷
دانلود

Clean rooms

Clean rooms

دانلود فایل Clean rooms با حجم : ۹۰KB
دانلود

Ashrae Design guide for cleanrooms

Ashrae Design guide for cleanrooms

دانلود فایل VDI DVGW 6023 E 2012-04 با حجم : ۵۸۷
دانلود

GMP

GMP

دانلود فایل GMP با حجم : ۴m
دانلود

Clean rooms

Clean rooms 2

دانلود فایل Clean rooms 2 با حجم : ۹۰KB
دانلود