چگونه از نمودار سایکرومتریک استفاده کنیم

چگونه از نمودار سایکرومتریک استفاده کنیم؟

در دو آموزش قبلی مربوط به نمودار سایکرومتریک با کلیات این نمودار و بخش های مختلف آن آشنا شدیم. در این بخش به بررسی چند مسئله و روش حل کردن آن ها با نمودار سایکرومتریک میپردازیم. جهت یادآوری بخش های اصلی نمودار را به صورت خلاصه با هم مرور میکنیم.

 

۱ – خطوط هوای خشک (dry bulb):

نمودار هوای خشک

 ۲ – خطوط حباب خیس (wet bulb):

خطوط حباب خیس

 ۳ – رطوبت نسبی (RH) :

۴ – نسبت رطوبت:

نسبت رطوبت

۵ – دمای نقطه شبنم :

دمای نقطه شبنم

۶ – آنتالپی (h):

آنتالپی

۷ – حجم مخصوص:

حجم مخصوص

مثال ۱ :

دمای هوای خشک و دمای حباب خیس داده شده است.دمای شبنم،آنتالپی،حجم مخصوص و نسبت رطوبت را به کمک نمودار پیدا کنید 

مثال-1
جواب مثال 1

۸ – گرما و سرمای محسوس:

به پروسه ای که طی آن با تغییر دما، مقدار نسبت رطوبت ثابت میماند، بار محسوس گفته میشود.

گرما و سرمای محسوس

مثال ۲ :

در یک پروسه گرماگیری هوا از شرایط a به شرایط b میرسد. موارد خواسته شده را محاسبه کنید.

مثال-2

۹ – گرمادهی و رطوبت زنی :

پروسه ای است که طی آن با تغییر دما، مقدار نسبت رطوبت نیز تغییر میکند.

گرمادهی و رطوبت زنی

مثال ۳ : 

۲/۵ متر مکعب چوب خیس در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد و دمای خیس ۵۲ درجه سانتی گراد توسط هوای آزاد در حال خشک شدن است. نرخ خشک شدن آن ۱۲.۵ کیلوگرم آب در هر ساعت میباشد. اگر دمای هوای بیرون ۲۷ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۰% باشد. چه مقدار هوا بر دقیقه نیاز است تا رطوبت جذب شده توسط هوا دفع شود؟

۱۰ – گرماگیری و رطوبت گیری :

پروسه ای که طی آن مقدار رطوبت هوا و همچنین دما کاهش پیدا میکند.

گرماگیری و رطوبت گیری

مثال ۴ :

 

هوا در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۳۲% وارد کویل سرمایی یک سیستم رطوبت گیر میشود و تا دمای ۱۸ درجه کاهش پیدا میکند. اگر نرخ خشک شدن نوعی چوب ۴ کیلوگرم بر ساعت باشد، ظرفیت سرمایشی سیستم رطوبت گیر را محاسبه کنید. 

۱۱ – سرمایش آدیاباتیک :

فرایندی که طی آن عمل سرمایش بدون از دست دادن گرما رخ میدهد. در واقع در این فرایند گرمای محسوس از دست رفته به گرمای نهان تبدیل میشود.

مثال ۵:

مطابق شکل زیر هوا در شرایط نقطه ۱ از داخل چوب عبور کرده و ۳ درجه سانتی گراد دمای آن کاهش پیدا میکند.ضخامت دیوار ۱/۲ متر میباشد. ویژگی های هوا در نقطه ۲ را پیدا کنید.

۱۲ – ترکیب آدیاباتیک دو جریان هوایی:

در اکثر کاربرد های تهویه مطبوع دو جریان هوایی با هم ترکیب میشوند. به عنوان مثال در هواساز هوای تازه و برگشت با هم ترکیب میشوند و هوایی با خواص جدید تشکیل میشود.

برای تعیین شرایط هوایی جدید به کمک نمودار سایکرومتریک مطابقه مثال زیر عمل میکنیم.

مثال ۶ :

هوای تازه با شرایط a با هوای برگشت با شرایط b ترکیب میشود.خواص هوای ترکیب را بدست آورید.

مثال-6

طول خط ۱-۳ ، ۰.۲۱ برابر طول خط ۱-۲ میباشد. بعد از مشخص شدن نقطه ۳ ، به کمک نمودار سایکرومتریک خواص نقطه ۳ پیدا میشود.

دانلود مقاله