پرش لینک ها

چیلر تراکمی هوایی

سوله های صنعتی

مجتمع های مسکونی

بیمارستان ها و مراکز درمانی

پالایشگاه‌های پتروشیمی

چیلر تراکمی هوایی

توضیحات تکمیلی

ahanTahvieh compressor chi;;er using air cooled or water cooled condenser is either split or integrated types from 5 to 320 TR design and manufacture according to international norms.

چیلر های تراکمی گروه کارخانجات جهان تهویه با کندانسور هوایی و آبی به دو صورت یکپارچه و مجزا از ظرفیت های 5 الی 320 تن تبرید بر اساس استانداردهای بین المللی طراحی و تولید میگردد.

دانلود کاتالوگ این محصول