پرش لینک ها

چیلر تراکمی آبی

سوله های صنعتی

مجتمع های مسکونی

ساختمان های چند واحدی

پالایشگاه‌های پتروشیمی

چیلر های تراکمی آبی شرکت جهان تهویه اعتماد

توضیحات تکمیلی

JahanTahvieh compressor chi;;er using air cooled or water cooled condenser is either split or integrated types from 5 to 320 TR design and manufacture according to international norms.

چیلر های تراکمی گروه کارخانجات جهان تهویه با کندانسور آبی و هوایی به دو صورت یک پارچه و مجزا از ظرفیت های 5 الی 320 تن تبرید بر اساس استانداردهای بین المللی طراحی و تولید میگردد.

دانلود کاتالوگ این محصول