پرش لینک ها

عوامل موفقیت شرکت های ایرانی از دیدگاه مدیران

  اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده تخفیف پذیر نیست.
  در جذب و حفظ بازار، کیفیت بالا و قیمت پایین دو اصل غیر قابل اجتنابند.
  تولید مرغوب و رقابت پذیر، بدون بهره گیری از سخت افزار و نرم افزار مناسب ممکن نیست.
  محصولی که منحصرا با هدف تسخیر بازار داخلی تولید میشود محدود و غیر قابل دوام است.
  داشتن مدیران و مشاوران نواندیش به ویژه در زمینه اقتصادی و تکنولوژی به منظور آینده نگری.

مهندس شهرام جوهری
مهندس شهرام جوهری
مدیر عامل

  مشتری محوری و اهمیت دادن به نظراتشان

  توجه مدیریت کیفی

  بکارگیری روش های نوین مدیریتی

  تعیین اهداف و استراتژی سازمانی

  اعمال مدیریت غیر متمرکز و توجه به واحدهای تحقیق و توسعه
  صنعت تاسیسات هرچند داخلی باشد، متاثر از نظام جهانی و تابع تحولات بین المللی است، لذا حضور در این صنعت،
بدون توجه به روند توسعه و گسترش آن در سایر کشورها امکانپذیر نیست.

مهندس محمد تقی جوهری
مهندس محمد تقی جوهری
رئیس هیئت مدیره