پرش لینک ها

داکتد فن کویل

سوله های صنعتی

مجتمع های مسکونی

بیمارستان ها و مراکز درمانی

پالایشگاه‌های پتروشیمی

داکتد فن کویل

توضیحات تکمیلی

Ducted fan coil units designed and manufacture according io customers need from 800 CFM to 2000 CFM eitherVertical or Horizontal models.

فن کویل های کانالی (داکتد فن کویل) 800CFM الی 2000CFM در دو مدل عمودی و افقی و با توجه به نیاز مشتری طراحی و تولید می گردد.

دانلود کاتالوگ این محصول